Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960 Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m. world`s only James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)  The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number  One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the 1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye. (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi  Cd  Swatch  Posters  Specials  James Bond store

 

 James Bond 007 Museet i Nybro, Sweden  JAMES BOND - "EN FADERSGESTALT".
James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer

James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)  "JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer James Bond "A Father Figure". Author: James Bond Gunnar Schäfer  
2000 copies Buy here

James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer

James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer

Johannes Schäfer born 1911-03-28 and  Ian Fleming 1908-05-28.
100 year 2011 28 mars Johannes Schäfer.

Bakgrund

Under ett antal år har jag funderat över att skriva en bok. En bok som till stor del skall vara av självbiografisk natur men också ett sätt att marknadsföra mitt projekt med James Bond museum.

Sedan en månad arbetar jag med en bok. Jag har funderat på att kalla den för "Ian Fleming - min pappa".

Varför boken och titeln?

För att förstå titelval och inriktning är det nödvändigt att berätta lite om mig själv.

Jag har länge gått och tänkt på min pappa. Han försvann 1959 när jag bara var två år. Det har gjort att jag ställt mig frågor, frågor som jag till nu inte har lyckats få några svar på. Mitt sökande efter frågorna hänger samman med min identitet, tycker jag.

Hur svårt är det inte att mista en far eller mor och att inte veta varför eller hur.

Berodde pappas försvinnande på mig eller mina syskon? Hatade han oss så mycket att han lämnade oss för ett bättre liv?

Sökte han efter sig själv efter andra världskriget. Var han olycklig och skadad efter sitt hemska krig? Det är många frågor jag saknar svar på.

Genom Ian Fleming tror jag att jag kan förstå min far och närma mig honom på ett sätt jag inte trodde var möjligt. I min strävan att växa upp med min första Bondfilm, Goldfinger, från 1965, har jag sett ett frö sås. Under åren som gått har jag mycket sakta sett in i James Bonds värld med Ian Flemings ögon och som han berättar det i sina böcker.

Ian Fleming - min pappa

Hur annars skall jag som vuxen kunna leva vidare om jag aldrig kan fantisera och drömma om hur min far hade kunnat leva? Svaret har jag hittat i Flemings böcker. Där finns det enda svaret på mina frågor som jag kan hitta.

För mig har livet fått mening genom sökandet. Kanske kan jag visa andra sökande i samma situation en väg till drägligt liv. På det sättet kan de kanske också hitta en plastpappa eller någon annan gestalt som stöd för ett normalare liv. Ett så normalt liv det går att skapa utifrån omständigheterna?

Boken "Ian Fleming- min pappa"

Vad gäller boken har jag några funderingar. Har tänkt mig en bok i A5- format. Skulle tro att det finns saker att berätta som räcker till cirka 150 sidor med bildmaterial. Då har jag ännu inte funderat på vad marginalbredd, radavstånd, typer och fethet kan innebära för sidvolymen.

Under skrivandet har jag kommit fram till en lämplig indelning av berättelsen på cirka 15 kapitel. Jag har satt kapitelrubriker men de är fortfarande preliminära. Av praktiska skäl använder jag dem dock här i PM :et när jag summariskt återger tänkt innehåll.                                                                       

James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer

FOREWORD

Hello, dear readers!

What is the book about, why I have written it? I tell about my life, how I grew up, what problems, setbacks and disappointments I have had to contend with. I tell how I found ways to move forward and not go under. I tell how I started collecting James Bond. A collection which became more extensive over the years and that made me realize that I could create something that did not exist in the world, a James Bond Museum.

Why James Bond?

Why was it just the famous agent, James Bond? Why do I have step by step even gone so far that I almost replaced my real biological identity, Gunnar Schäfer, with a Bond-like, now in the last year and even changed my name to James Bond Gunnar Schäfer? They say about me that I am the man who became James Bond.

Fleming's son
?

James Bond's "father", the author who created Bond was an English class son of Ian Fleming. The fact that I had taken the shape of James Bond Ian Fleming has been my dad. A father in compensation for my biological one day when I was quite small, just disappeared without a trace.

My father
(Johannes Schäfer) was a German citizen. He fled to Sweden after the Second World War. He married my mother, and was with her three children when I was two years old came disaster, dad just disappeared. My search for him has so far been unsuccessful.

In the absence of facts, I have created myself a fantasy picture of Dad. A picture, a father figure to tie up their identity, most people have. In my imagination grew slowly until a picture of a dad as been an outstanding agent and when the war was over, fled an uncertain future.

Perhaps he had been a good German James Bond? 
It was probably what I have long hoped and is something I have in my research is still hope.
Hope will become reality one day when I see Dad again. I also hope that others who have had difficulties in life that I can learn from my destiny and my way of survival.

Can it be so, the book's genesis in many ways become meaningful.

December 2013, Goldeneye,
Nr.10 Spikgatan, Kalmar
Sweden
James Bond Gunnar Schäfer.
The book is of 172 pages with photos.
James Bond Gunnar Schäfer

James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20
S-382 45 Nybro
Sweden

Tele: +46-0481-12960
Cell: +46-0734-477007
Mail:
007museum@telia.com
Webb:
www.007museum.com
Facebook www.facebook.com/gunnar.b.schafer
Twitter twitter.com/007museum
Wordpress www.007museum.wordpress.com
 
Instagram  instagram.com/jamesbondmuseum#


Following people have a copy of
The Book  James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer    Kristina Wayborn James Bond Gunnar Schäfer 
Bondgirl Magda from Octopussy Kristina Wayborn
 
High resolution pic Dolph Lundgren Gunnar James Bond Schäfer  Dolph Lundgren Venz in "A View To a Kill" 
 Mr Bond...James Bond and Mr Magic Labero...Joe Labero Joe Labero
Roger Moore and Bond change books. Roger Moores  "My word is my Bond" JAMES BOND 007 MUSEET  Roger Moore and Bond change books

 
Förlagschefen Albert Bonnier 
Han fick en signerad Bondbok till sin son av James Bond himself. 
Max von Sydow get a copy in Monte Carlo
Yrjö Edelmann
Här kommer Björn Hellberg förbi för ett signerat ex. av James Bond alias Gunnar Schäfer Björn Hellberg

Bosse "Bildoktorn" Andersson på besök i James Bond 007 museet i Nybro Sverige. Bosse Bildoktorn Andersson

And many many moore people have a copy of The Book  James Bond "A Father Figure" Author: James Bond 

Buy a copy of  novelbook James Bond "A Father Figure" Author: James Bond Gunnar Schäfer.

Pris 249:- signerat ex. "JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer
Johannes Schäfer Ian Fleming and Gunnar Bond James Schäfer

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer

 

Paper: JAMES BOND "A Father Figure"
Author: Gunnar Bond James Schäfer
Price
199: - signed copy. including shipping
Only in Swedish
Send  emajl to
007museum@telia.com 
"JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Så heter boken och jag fanns på bokmässan i Göteborg 25-28 september för att signera den. Författare:  James Bond
Författare:  
Gunnar Bond James Schäfer.
"JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)

Här kommer Björn Hellberg förbi för ett signerat ex. av James Bond alias Gunnar Schäfer  Björn Hellberg för ett signerat ex. av James Bond  

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)

En trevlig granne på bokmässan Thor-Björn Bergman som jag bytte bok med.
En trevlig bekantskap var även Ola Ström "Ulla-Bella" från solstollarna en tv serie som gick på 80 talet här med James Bond och Thor-Björn Bergman på bokmässan i Göteborg 28 september
 Thor-Björn Bergman som jag bytte bok med.

 

 

 

 

En trevlig bekantskap var även Ola Ström "Ulla-Bella" från solstollarna en tv serie som gick på 80- talet här med James Bond och Thor-Björn Bergman 

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"
 Författare: Gunnar Bond James Schäfer

FÖRORD

Hej, kära läsare!

I dagarna har jag just lagt sista handen vid denna bok. 

Vad handlar boken om, varför har jag skrivit den? Jag berättar om  mitt liv, hur jag växte upp, vilka problem, motgångar och besvikelser jag har haft att brottas med. Jag berättar hur jag fann vägar att gå vidare och att inte gå under. Jag berättar om hur jag började samla på James Bond. Ett samlande  som blev allt mer omfattande med åren och som fick mig att inse att jag kunde skapa något som inte fanns i hela världen , ett James Bondmuseum.

Varför James Bond?

Varför blev det just den berömde agenten James Bond? Varför har jag steg för steg även gått så långt att jag nästan ersatt min riktiga biologiska identitet, Gunnar Schäfer, med en Bondliknande, nu under sista året till och med ändrat mitt namn till Gunnar Bond James Schäfer? Dom säger om mig att jag är mannen som blev James Bond.

Flemings son

James Bonds "pappa", författaren som skapade Bond var den engelske överklassonen  Ian Fleming. I och med att jag tagit James Bonds skepnad har Ian Fleming blivit min pappa. En pappa i ersättning för min biologiska som en dag när jag var helt liten, bara försvann spårlöst.

Min pappa var tysk medborgare. Han flydde till Sverige efter andra världskrigets slut. Han gifte sig med min mor, och fick med henne tre barn När jag var i tvåårsåldern kom katastrofen, pappa bara försvann. Mitt sökande efter honom har hittills varit resultatlöst.

I brist på fakta har jag skapat mig en fantasibild av pappa. En bild, en fadersgestalt att knyta upp sin identitet på måste de flesta människor ha. I min fantasi växte sakta fram en bilda av en pappa som en varit en framstående agent och när kriget var slut flydde undan en osäker framtid.

Kanske hade han varit en god tysk James Bond? Det var nog vad jag länge hoppades och är något som jag i mina efterforskningar fortfarande hoppas. Hoppas skall bli verklighet en dag när jag hittar pappa igen. Jag hoppas också att andra som haft det svårt i livet som jag kan lära av mitt öde och min väg till överlevnad.

Kan det bli så har bokens tillkomst på flera sätt blivit meningsfull.

November 2013, Goldeneye,
Nr.10 Spikgatan, Kalmar

  Gunnar Bond James Schäfer.

                     PM

         " IAN FLEMING- MIN PAPPA"

 Bakgrund

Under ett antal år har jag funderat över att skriva en bok. En bok som till stor del skall vara av självbiografisk natur men också ett sätt att marknadsföra mitt projekt med James Bond museum.

Sedan en månad arbetar jag med en bok. Jag har funderat på att kalla den för "Ian Fleming - min pappa".

Varför boken och titeln?

För att förstå titelval och inriktning är det nödvändigt att berätta lite om mig själv.

Jag har länge gått och tänkt på min pappa. Han försvann 1959 när jag bara var två år. Det har gjort att jag ställt mig frågor, frågor som jag till nu inte har lyckats få några svar på. Mitt sökande efter frågorna hänger samman med min identitet, tycker jag.

Hur svårt är det inte att mista en far eller mor och att inte veta varför eller hur.

Berodde pappas försvinnande på mig eller mina syskon? Hatade han oss så mycket att han lämnade oss för ett bättre liv?

Sökte han efter sig själv efter andra världskriget. Var han olycklig och skadad efter sitt hemska krig? Det är många frågor jag saknar svar på.

Genom Ian Fleming tror jag att jag kan förstå min far och närma mig honom på ett sätt jag inte trodde var möjligt. I min strävan att växa upp med min första Bondfilm, Goldfinger, från 1965, har jag sett ett frö sås. Under åren som gått har jag mycket sakta sett in i James Bonds värld med Ian Flemings ögon och som han berättar det i sina böcker.

Ian Fleming - min pappa

Hur annars skall jag som vuxen kunna leva vidare om jag aldrig kan fantisera och drömma om hur min far hade kunnat leva? Svaret har jag hittat i Flemings böcker. Där finns det enda svaret på mina frågor som jag kan hitta.

För mig har livet fått mening genom sökandet. Kanske kan jag visa andra sökande i samma situation en väg till drägligt liv. På det sättet kan de kanske också hitta en plastpappa eller någon annan gestalt som stöd för ett normalare liv. Ett så normalt liv det går att skapa utifrån omständigheterna?

Boken "Ian Fleming- min pappa"

Vad gäller boken har jag några funderingar. Har tänkt mig en bok i A5- format. Skulle tro att det finns saker att berätta som räcker till cirka 150 sidor med bildmaterial. Då har jag ännu inte funderat på vad marginalbredd, radavstånd, typer och fethet kan innebära för sidvolymen.

  Under skrivandet har jag kommit fram till en lämplig indelning av berättelsen på cirka 15 kapitel. Jag har satt kapitelrubriker men de är fortfarande preliminära. Av praktiska skäl använder jag dem dock här i PM :et när jag summariskt återger tänkt innehåll.

 BOND JAMES GUNNAR  SCHÄFER                                                                               

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"

 
Chapter 1 Introduction

It is an ordinary weekday morning in August. From Kalmar draws a
light morning breeze in the central Kalmar. The stream of cars, which at the
major intersecting roads Esplanade and North the way for the people to
their jobs Kvarnholmen, thickens. In the southwestern corner of the block
traffic intersection at Spikgatan. There are a number of well-preserved houses
from the past in the narrow Spikgatan. One of the houses is a red wooden house built
in 1800 on three floors. S pikgatan 10 it says on the license plate. But the
wall is also another sign. In the stands the somewhat unexpected name
"Goldene YE", written in gold.
Out of the red house, a man will. He is 50 years of age and
about the average height. He is slender, moving quickly and smoothly as only
a fit 50-year-old does. Squeezed into a corner on the narrow courtyard
is a garage. The man walks up to the garage, open up and go inside.
In there you can see a sports car in orange metallic table. When the car comes out
from underground obscurity we see that it is a BMW Z3.
But color is not the first thing you think about. It is instead
number plate. On it are not the usual combination, three
letters plus three digits. It says rather than also the word 'Goldeneye'.
Both the house and garage is also a sign that read "007". It raises no attention in the nearby houses where the man
takes off with his classy sports car. His neighbors know him long, and they just say that now go "James Bond" to their combined
bildelsaffär and James Bond Museum in Nybro. Yes, and they also know that he
real name is Gunnar Schäfer. Well, anyway. Now is his certain Eurobond
true, too. On the license and other identification documents, it is now
Nils Gunnar Bond James Schäfer.
Who is he, he Gunnar? Why does everything in his life, from party to
everyday life, marked by interest in the Bond figure, an interest that almost
the nature of obsession? It is to reveal the secret of Gunnar,
his background, what drives him and where he wants to come, as he
has written this book about himself.
Paper on "The man who became James Bond."

 

Omfattning 159 s. : ill.
Anmärkning Av Gunnar Bond James Schäfer
Ämnesord Schäfer, Gunnar Bond James
Kriminalfilm -- Stobritannien -- 1945-
Kriminalfilm -- Förenta staterna -- 1945-
Klassning Lz Schäfer, Gunnar Bond James
Imbad-e.55
Imbad-qa55
ISBN/ISSN 978-91-633-3328-6 (inb.)
 

 

 


TripAdvisor    

 

            

Copyright © 1959-2017   www.007Museum.com  All Rights Reserved         

James Bond 007 Museum Nybro, Sweden .  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960 .Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav.20, 382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2017 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright