Booking biljetter ticket online
Booking ticket. Open mon-fri 11-15, sat. 10-14  Yoda 007museum test

    Like James Bond Like James Bond 007 museum  WordPress LICENCE TO KILL 1989 TripAdvisor  
Contact: 007museum@telia.com  Phone+4648112960   Open Daily 11-15  Sat 10-14 
Media To do and see Buy
James Bond Theme Party PPKGuns Omega Bmw  Bollinger  Corgi  Swatch  Posters  James Bond store Links
Welcome to The World's only James Bond 007 Museum Nybro Sweden.

 

 

The Life of Ian Fleming. Creator of James Bond.

London, Jonathan Cape. 1966. UNCORRECTED PROOF COPY. Pps 346 + pp16 photographic plates. Large 8vo.
Publisher's patterned green softcovers. The proof features many changes to the published book, mostlyy typographical including resetting of paragraphs and captions re-written. It was also decided that a dividing line was required to separate the facsimile letters etc. from the main text. The most significant change concerns in the Thunderball Backfires chapter; line 20, p.320- "Kevin [McClory] would be excellent as an assistant producer or director or whatnot, but he is certainly not the man to guide our fates in this matter" - this sentence was subsequently removed. Also cut was the line "Kevin is still in a paroxysm.." line 29, p.320. The line "It was a very bitter, very depressed Kevin McClory who left" was changed to "It was, no doubt, a very depressed Kevin McClory who left", line 5, p.321. John Pearson began his career as a journalist at the Sunday Times, where he worked as assistant to Ian Fleming on the prestigious Atticus column. Following Fleming's death, Pearson wrote the first biography of his friend. The Thunderball case was a great controversy at the time, and had a geat affect on Fleming's health. Even after the author's death, when this proof was written, the publisher's lawyers were cautious, and some potentially damaging remarks were removed.

 

Thanks to Clas Kristiansson for the Books and game

London, Jonathan Cape. 1966. OCORRECTED PROOF COPY. Pps 346 + pp16 fotografiska plattor. Stor 8vo. Utgivarens mönstrade gröna softcovers. faktiskt inrymd i en skräddarsydd kvarts grön. Beviset innehåller många ändringar i den publicerade boken, mestadels typografisk inklusive återställning av stycken och texter omskrivna. Det bestämdes också att en delningslinje krävdes för att separera faxbrevet etc. från huvudtexten. Den viktigaste förändringen gäller i kapitlet Thunderball Backfires; Linje 20, s.320 - "Kevin [McClory] skulle vara utmärkt som en assistentproducent eller regissör eller inte, men han är verkligen inte mannen att styra våra öden i denna fråga" - den här meningen togs bort. Också skuren var linjen "Kevin är fortfarande i en paroxysm .." rad 29, s.320. Linjen "Det var en väldigt bitter, mycket deprimerad Kevin McClory som lämnade" ändras till "Det var utan tvekan en mycket deprimerad Kevin McClory som lämnade", rad 5, s.321. John Pearson började sin karriär som journalist på Sunday Times, där han arbetade som assistent till Ian Fleming på den prestigefyllda Atticus-kolumnen. Efter Flemings död skrev Pearson sin första biografi. Thunderball fallet var en stor kontrovers vid den tiden och hade en stort påverkan på Flemings hälsa. Även efter författarens död, när detta bevis skrevs, var förlagets advokater försiktiga och några potentiellt skadliga kommentarer avlägsnades.
 

Victory Games "Live And Let Die" , "Goldfinger"  Victory Games "Live And Let Die" , "Goldfinger"Victory Games "Live And Let Die" , "Goldfinger"

 

 

TripAdvisor

    


Copyright © 1959-2019   www.007Museum.com  All Rights Reserved         
Yoda 007museum test
James Bond 007 Museum Nybro, Sweden.  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960 
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav. 20  382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2018  United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright