Like James Bond TripAdvisor Like James Bond 007 museum  WordPress 
Contact: 007museum@telia.com 
Stängt 12-16 maj Stängt/Closed Holiday  9 juni- 30 jun
Only Booking text 0734477007  Open daily:11-16 . Saturday
10-14
   James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Media/Press  James Bond Theme
Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi Cd,  Swatch  Posters,  Specials  James Bond store

 James Bond 007 Museet i Nybro, Sweden  JAMES BOND - "EN FADERSGESTALT".  
 

James Bond 007 Museet i Nybro, Sweden 
JAMES BOND - "EN FADERSGESTALT".  
Johannes Schäfer Ian Fleming and Gunnar Bond James Schäfer Pris 249:- signerat ex. "JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer
Johannes Schäfer Ian Fleming and Gunnar Bond James Schäfer


  

   PM JAMES BOND - "EN FADERSGESTALT".

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)  "JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer James Bond "A Father Figure". Author: James Bond Gunnar Schäfer

Johannes Schäfer born 1911-03-28 and  Ian Fleming 1908-05-28.
100 year 2011 28 mars Johannes Schäfer.

Bakgrund

Under ett antal år har jag funderat över att skriva en bok. En bok som till stor del skall vara av självbiografisk natur men också ett sätt att marknadsföra mitt projekt med James Bond museum.

Sedan en månad arbetar jag med en bok. Jag har funderat på att kalla den för "Ian Fleming - min pappa".

Varför boken och titeln?

För att förstå titelval och inriktning är det nödvändigt att berätta lite om mig själv.

Jag har länge gått och tänkt på min pappa. Han försvann 1959 när jag bara var två år. Det har gjort att jag ställt mig frågor, frågor som jag till nu inte har lyckats få några svar på. Mitt sökande efter frågorna hänger samman med min identitet, tycker jag.

Hur svårt är det inte att mista en far eller mor och att inte veta varför eller hur.

Berodde pappas försvinnande på mig eller mina syskon? Hatade han oss så mycket att han lämnade oss för ett bättre liv?

Sökte han efter sig själv efter andra världskriget. Var han olycklig och skadad efter sitt hemska krig? Det är många frågor jag saknar svar på.

Genom Ian Fleming tror jag att jag kan förstå min far och närma mig honom på ett sätt jag inte trodde var möjligt. I min strävan att växa upp med min första Bondfilm, Goldfinger, från 1965, har jag sett ett frö sås. Under åren som gått har jag mycket sakta sett in i James Bonds värld med Ian Flemings ögon och som han berättar det i sina böcker.

Ian Fleming - min pappa

Hur annars skall jag som vuxen kunna leva vidare om jag aldrig kan fantisera och drömma om hur min far hade kunnat leva? Svaret har jag hittat i Flemings böcker. Där finns det enda svaret på mina frågor som jag kan hitta.

För mig har livet fått mening genom sökandet. Kanske kan jag visa andra sökande i samma situation en väg till drägligt liv. På det sättet kan de kanske också hitta en plastpappa eller någon annan gestalt som stöd för ett normalare liv. Ett så normalt liv det går att skapa utifrån omständigheterna?

Boken "Ian Fleming- min pappa"

Vad gäller boken har jag några funderingar. Har tänkt mig en bok i A5- format. Skulle tro att det finns saker att berätta som räcker till cirka 150 sidor med bildmaterial. Då har jag ännu inte funderat på vad marginalbredd, radavstånd, typer och fethet kan innebära för sidvolymen.

Under skrivandet har jag kommit fram till en lämplig indelning av berättelsen på cirka 15 kapitel. Jag har satt kapitelrubriker men de är fortfarande preliminära. Av praktiska skäl använder jag dem dock här i PM :et när jag summariskt återger tänkt innehåll.                                                                       


Swede changes name to James Bond

Paul O'Mahony - paul.omahony@thelocal.com • 5 Apr, 2007Updated Thu 5 Apr 2007 14:27 CEST

James Bond "A Father Figure"
Author: James Bond Gunnar Schäfer

FOREWORD

Hello, dear readers!

What is the book about, why I have written it? I tell about my life, how I grew up, what problems, setbacks and disappointments I have had to contend with. I tell how I found ways to move forward and not go under. I tell how I started collecting James Bond. A collection which became more extensive over the years and that made me realize that I could create something that did not exist in the world, a James Bond Museum.

Why James Bond?

Why was it just the famous agent, James Bond? Why do I have step by step even gone so far that I almost replaced my real biological identity, Gunnar Schäfer, with a Bond-like, now in the last year and even changed my name to James Bond Gunnar Schäfer? They say about me that I am the man who became James Bond.

Fleming's son
?

James Bond's "father", the author who created Bond was an English class son of Ian Fleming. The fact that I had taken the shape of James Bond Ian Fleming has been my dad. A father in compensation for my biological one day when I was quite small, just disappeared without a trace.

My father
(Johannes Schäfer) was a German citizen. He fled to Sweden after the Second World War. He married my mother, and was with her three children when I was two years old came disaster, dad just disappeared. My search for him has so far been unsuccessful.

In the absence of facts, I have created myself a fantasy picture of Dad. A picture, a father figure to tie up their identity, most people have. In my imagination grew slowly until a picture of a dad as been an outstanding agent and when the war was over, fled an uncertain future.

Perhaps he had been a good German James Bond? 
It was probably what I have long hoped and is something I have in my research is still hope.
Hope will become reality one day when I see Dad again. I also hope that others who have had difficulties in life that I can learn from my destiny and my way of survival.

Can it be so, the book's genesis in many ways become meaningful.

March 2008, Goldeneye,
Nr.10 Spikgatan, Kalmar
Sweden


James Bond Gunnar Schäfer.

The book is of 172 pages with photos.

Johannes Schäfer Johannes Schäfer
GUNNAR BOND JAMES  SCHÄFER 

Pris 249:- signerat ex. "JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer
Johannes Schäfer Ian Fleming and Gunnar Bond James Schäfer

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer

Pris 250:- signerat 

Paper: JAMES BOND "A Father Figure"
Author: Gunnar Bond James Schäfer
Price 249: - signed copy. including shipping
Only in Swedish
Send  emajl to
007museum@telia.com 
"JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Så heter boken och jag fanns på bokmässan i Göteborg 25-28 september för att signera den. Författare:  James Bond "JAMES BOND EN FADERSGESTALT" 
Så heter boken och jag fanns på bokmässan i Göteborg 25-28 september för att signera den.

Författare:  
Gunnar Bond James Schäfer.
"JAMES BOND EN FADERSGESTALT"  Författare:  Gunnar Bond James Schäfer

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)

Här kommer Björn Hellberg förbi för ett signerat ex. av James Bond alias Gunnar Schäfer Här kommer Björn Hellberg förbi för ett signerat ex. av James Bond alias Gunnar Schäfer

James_Bond_Fadersgestalt.jpg (75206 bytes)

En trevlig granne på bokmässan Thor-Björn Bergman som jag bytte bok med.
En trevlig bekantskap var även Ola Ström "Ulla-Bella" från solstollarna en tv serie som gick på 80 talet här med James Bond och Thor-Björn Bergman på bokmässan i Göteborg 28 september
En trevlig granne på bokmässan Thor-Björn Bergman som jag bytte bok med.

 

 

 

 

En trevlig bekantskap var även Ola Ström "Ulla-Bella" från solstollarna en tv serie som gick på 80 talet här med James Bond och Thor-Björn Bergman på bokmässan i Göteborg 28 september

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"
 Författare: Gunnar Bond James Schäfer

FÖRORD

Hej, kära läsare!

I dagarna har jag just lagt sista handen vid denna bok. Det har varit min ambition att den skulle vara klar till sommaren 2008 och årets bokmässa i Göteborg.

Vad handlar boken om, varför har jag skrivit den? Jag berättar om  mitt liv, hur jag växte upp, vilka problem, motgångar och besvikelser jag har haft att brottas med. Jag berättar hur jag fann vägar att gå vidare och att inte gå under. Jag berättar om hur jag började samla på James Bond. Ett samlande  som blev allt mer omfattande med åren och som fick mig att inse att jag kunde skapa något som inte fanns i hela världen , ett James Bondmuseum.

Varför James Bond?

Varför blev det just den berömde agenten James Bond? Varför har jag steg för steg även gått så långt att jag nästan ersatt min riktiga biologiska identitet, Gunnar Schäfer, med en Bondliknande, nu under sista året till och med ändrat mitt namn till Gunnar Bond James Schäfer? Dom säger om mig att jag är mannen som blev James Bond.

Flemings son

James Bonds "pappa", författaren som skapade Bond var den engelske överklassonen  Ian Fleming. I och med att jag tagit James Bonds skepnad har Ian Fleming blivit min pappa. En pappa i ersättning för min biologiska som en dag när jag var helt liten, bara försvann spårlöst.

Min pappa var tysk medborgare. Han flydde till Sverige efter andra världskrigets slut. Han gifte sig med min mor, och fick med henne tre barn När jag var i tvåårsåldern kom katastrofen, pappa bara försvann. Mitt sökande efter honom har hittills varit resultatlöst.

I brist på fakta har jag skapat mig en fantasibild av pappa. En bild, en fadersgestalt att knyta upp sin identitet på måste de flesta människor ha. I min fantasi växte sakta fram en bilda av en pappa som en varit en framstående agent och när kriget var slut flydde undan en osäker framtid.

Kanske hade han varit en god tysk James Bond? Det var nog vad jag länge hoppades och är något som jag i mina efterforskningar fortfarande hoppas. Hoppas skall bli verklighet en dag när jag hittar pappa igen. Jag hoppas också att andra som haft det svårt i livet som jag kan lära av mitt öde och min väg till överlevnad.

Kan det bli så har bokens tillkomst på flera sätt blivit meningsfull.

Mars 2008, Goldeneye,
Nr.10 Spikgatan, Kalmar

  Gunnar Bond James Schäfer.

Utställare Bok & Bibliotek 2008 

Den 25-28 september 2008 är det dags för nästa Bok & Biblioteksmässa på Svenska Mässan i Göteborg. Med över 108 000 besök är mässan 
Nordens största kulturevenemang. Förberedelserna är i full gång och nyheter läggs ut efter hand.

Gunnar Bond James Schäfer kommer att finnas som utställare på Bok & Bibliotek 2008  med sin nya bok.

Boken har haft flera titlar men det blev "James Bond-En Fadersgestalt"
"Hur Jag blev James Bond" eller "Ian Fleming -Min pappa"

Jag kommer att signera boken på bokmässan under 25-28 september 2008  och berätta  om mitt hur boken har kommit till samt om James Bond och Ian Fleming.

Boken är på 172 sidor med  bilder.

                     PM

         " IAN FLEMING- MIN PAPPA"

 Bakgrund

Under ett antal år har jag funderat över att skriva en bok. En bok som till stor del skall vara av självbiografisk natur men också ett sätt att marknadsföra mitt projekt med James Bond museum.

Sedan en månad arbetar jag med en bok. Jag har funderat på att kalla den för "Ian Fleming - min pappa".

Varför boken och titeln?

För att förstå titelval och inriktning är det nödvändigt att berätta lite om mig själv.

Jag har länge gått och tänkt på min pappa. Han försvann 1959 när jag bara var två år. Det har gjort att jag ställt mig frågor, frågor som jag till nu inte har lyckats få några svar på. Mitt sökande efter frågorna hänger samman med min identitet, tycker jag.

Hur svårt är det inte att mista en far eller mor och att inte veta varför eller hur.

Berodde pappas försvinnande på mig eller mina syskon? Hatade han oss så mycket att han lämnade oss för ett bättre liv?

Sökte han efter sig själv efter andra världskriget. Var han olycklig och skadad efter sitt hemska krig? Det är många frågor jag saknar svar på.

Genom Ian Fleming tror jag att jag kan förstå min far och närma mig honom på ett sätt jag inte trodde var möjligt. I min strävan att växa upp med min första Bondfilm, Goldfinger, från 1965, har jag sett ett frö sås. Under åren som gått har jag mycket sakta sett in i James Bonds värld med Ian Flemings ögon och som han berättar det i sina böcker.

Ian Fleming - min pappa

Hur annars skall jag som vuxen kunna leva vidare om jag aldrig kan fantisera och drömma om hur min far hade kunnat leva? Svaret har jag hittat i Flemings böcker. Där finns det enda svaret på mina frågor som jag kan hitta.

För mig har livet fått mening genom sökandet. Kanske kan jag visa andra sökande i samma situation en väg till drägligt liv. På det sättet kan de kanske också hitta en plastpappa eller någon annan gestalt som stöd för ett normalare liv. Ett så normalt liv det går att skapa utifrån omständigheterna?

Boken "Ian Fleming- min pappa"

Vad gäller boken har jag några funderingar. Har tänkt mig en bok i A5- format. Skulle tro att det finns saker att berätta som räcker till cirka 150 sidor med bildmaterial. Då har jag ännu inte funderat på vad marginalbredd, radavstånd, typer och fethet kan innebära för sidvolymen.

  Under skrivandet har jag kommit fram till en lämplig indelning av berättelsen på cirka 15 kapitel. Jag har satt kapitelrubriker men de är fortfarande preliminära. Av praktiska skäl använder jag dem dock här i PM :et när jag summariskt återger tänkt innehåll.

 

   
GUNNAR  BOND JAMES SCHÄFER                                                                               

JAMES BOND "EN FADERSGESTALT"

 
Chapter 1 Introduction

It is an ordinary weekday morning in August. From Kalmar draws a
light morning breeze in the central Kalmar. The stream of cars, which at the
major intersecting roads Esplanade and North the way for the people to
their jobs Kvarnholmen, thickens. In the southwestern corner of the block
traffic intersection at Spikgatan. There are a number of well-preserved houses
from the past in the narrow Spikgatan. One of the houses is a red wooden house built
in 1800 on three floors. S pikgatan 10 it says on the license plate. But the
wall is also another sign. In the stands the somewhat unexpected name
"Goldene YE", written in gold.
Out of the red house, a man will. He is 50 years of age and
about the average height. He is slender, moving quickly and smoothly as only
a fit 50-year-old does. Squeezed into a corner on the narrow courtyard
is a garage. The man walks up to the garage, open up and go inside.
In there you can see a sports car in orange metallic table. When the car comes out
from underground obscurity we see that it is a BMW Z3.
But color is not the first thing you think about. It is instead
number plate. On it are not the usual combination, three
letters plus three digits. It says rather than also the word 'Goldeneye'.
Both the house and garage is also a sign that read "007". It raises no attention in the nearby houses where the man
takes off with his classy sports car. His neighbors know him long, and they just say that now go "James Bond" to their combined
bildelsaffär and James Bond Museum in Nybro. Yes, and they also know that he
real name is Gunnar Schäfer. Well, anyway. Now is his certain Eurobond
true, too. On the license and other identification documents, it is now
Nils Gunnar Bond James Schäfer.
Who is he, he Gunnar? Why does everything in his life, from party to
everyday life, marked by interest in the Bond figure, an interest that almost
the nature of obsession? It is to reveal the secret of Gunnar,
his background, what drives him and where he wants to come, as he
has written this book about himself.
Paper on "The man who became James Bond."

 

Omfattning 159 s. : ill.
Anmärkning Av Gunnar Bond James Schäfer
Ämnesord Schäfer, Gunnar Bond James
Kriminalfilm -- Stobritannien -- 1945-
Kriminalfilm -- Förenta staterna -- 1945-
Klassning Lz Schäfer, Gunnar Bond James
Imbad-e.55
Imbad-qa55
ISBN/ISSN 978-91-633-3328-6 (inb.)

James Bond en fadersgestalt

av , utgiven av: James Bond 007 Museum

 

Handling

JAMES BOND ”EN FADERSGESTALT”
1959 försvann min pappa när jag var endast 2 år gammal.
Jag har ofta undrat hur detta har påverkat mig som ung pojke under min uppväxttid.
En av de större frågorna har varit
Varför åkte han iväg så plötsligt?
Blev han kallad av ”någon”?
han kanske rentav mördad under det Kalla Krigets tid? Var han rentav hemlig agent?
Många frågor, men ännu inga svar.
Finns det någon chans att hitta honom idag?
Vem ska jag kontakta?
Var kan det finnas information?

http://www.smakprov.se/bok/james-bond-en-fadersgestalt//isbn/9789163333286

 

2008. 159 s. Inbunden.. Skyddsomslag
 
 FÖRORD
 
Kapitel 1 INLEDNING 9
 Kapitel 2 INNAN JAG BLEV JAMES BOND 13
 Kapitel 3 PAPPA JOHANNES - EN FANTOMBILD? 19
 Kapitel 4 MINA RESOR TILL JAMES BOND 23
 Kapitel 5 IAN FLEMING - JAMES BONDS SKAPARE 27
 Kapitel 6 FLEMINGS GOLDENEYE OCH MINA EGNA 35
 Kapitel 007 MITT VUXNA LIV INNAN JAG BLEV JAMES BOND 45
 Kapitel 8 SÅ SKAPADE JAG VÄRLDENS FÖRSTA BONDMUSEUM 55
 Kapitel 9 MED BOND PÅ SLÄPKÄRRAN 65
 Kapitel 10 BONDMUSEET -MITT LIVSVERK 71
 Kapitel 11 MINA TOPP-3 AV BONDFILMERNA 89
 Kapitel 12 KÄNDISAR JAG MÖTT SOM JAMES BOND 113
 Kapitel 13 MINA FRAMTIDSPLANER 125
 Kapitel 14 JAMES BOND - IDOLBILD OCH MOTBILD 129
 Kapitel 15 ETT MUSEUM FÖR UNGA 133
 Kapitel 16 INTERNATIONELLA KONTAKTER 137
 JAMES BONDFILMERNA 1962 - 2008 139
 REGISTER 147
 
 
http://www.syndetics.com/index.aspx?
 

 
Pris
Beställ från:
 
 
Lagerstatus:
Finns i lager
 
Lagersaldo:
> 100
 
Uppdaterad:
2015-09-29 09:21
 
Antal:
 
Entry.Id

James Bond en fadersgestalt

 

Artikelnummer 9789163333286
Serie / Läsordning / 1
Mediatyp / Bandtyp Bok / Inbunden
Utgivningsdatum 2008-08-25
Förlag James Bond 007 Museum
Huvuddistributör James Bond 007 Museum
Medarbetare  
Varugrupp 013 Memoarer och biografier
Thema
BIC  
Katalogsignum  
Dewey  
Ämnesord  
Åldersgrupp  
Språk Svenska
Illustrerad Ja
Beskrivning av omslag Ian Fleming, Pappa, James Bond Gunnar Schäfer Jaws, Izabella Scorupco, Aston Martin DB5
Omslagsfärg svart
Omfång 159 sidor
Bredd / Höjd / Ryggbredd 145 x 215 x 15
Vikt 422 gram
Moms 6%
Säljperiod  
Första försäljningsdag  
Recensionsdag  
Upplaga 0
Tryckeri / Producent LENANDERS GRAFISKA
Tryckort KALMAR
Originaltitel
Originalförlag  
Kommentar  
Läromedel Ja
Utbildningsnivå Vuxenutbildning
Skolämne Historia
Läromedelstyp Särskilt stöd
 
 
 
 

Katalogtext

JAMES BOND ”EN FADERSGESTALT” 1959 försvann min pappa när jag var endast 2 år gammal. Jag har ofta undrat hur detta har påverkat mig som ung pojke under min uppväxttid. En av de större frågorna har varit Varför åkte han iväg så plötsligt? Blev han kallad av ”någon”? han kanske rentav mördad under det Kalla Krigets tid? Var han rentav hemlig agent? Många frågor, men ännu inga svar....
 

Innehållsförteckning

FÖRORD Kapitel 1 INLEDNING 9 Kapitel 2 INNAN JAG BLEV JAMES BOND 13 Kapitel 3 PAPPA JOHANNES - EN FANTOMBILD? 19 Kapitel 4 MINA RESOR TILL JAMES BOND 23 Kapitel 5 IAN FLEMING - JAMES BONDS SKAPARE 27 Kapitel 6 FLEMINGS GOLDENEYE OCH MINA EGNA 35 Kapitel 007 MITT VUXNA LIV INNAN JAG BLEV JAMES BOND 45 Kapitel 8 SÅ SKAPADE JAG VÄRLDENS FÖRSTA BONDMUSEUM 55 Kapitel 9 MED BOND PÅ SLÄPKÄRRAN 65 Kapitel 10 BONDMUSEET -MITT LIVSVERK 71 Kapitel 11 MINA TOPP-3 AV BONDFILMERNA 89 Kapitel 12 KÄNDISAR JAG MÖTT SOM JAMES BOND 113 Kapitel 13 MINA FRAMTIDSPLANER 125 Kapitel 14 JAMES BOND - IDOLBILD OCH MOTBILD 129 Kapitel 15 ETT MUSEUM FÖR UNGA 133 Kapitel 16 INTERNATIONELLA KONTAKTER 137 JAMES BONDFILMERNA 1962 - 2008 139 REGISTER 147
 
 
 

Recensionsutdrag

"Om man träffar Gunnar Schäfer James Bond nu förtiden vet man inte vad han har gått genom i sitt liv egentligen. När Gunnar var endast 2 år hände en riktigt tragedi i familjen Schäfer, pappan och maken Johannes Schäfer skulle åka hem till Tyskland igen på semester. Han skulle dit och hitta sin mamma igen, 14 år efter att andra världskriget var slut. Johannes kom aldrig tillbaka till Gunnar och...
 

    

https://www.007museum.com/JAMES_BOND_EN_FADERSGESTALT.htm

         


Copyright © 1959-2023   www.007Museum.com  All Rights Reserved         
TripAdvisor
James Bond 007 Museum Nybro, Sweden.  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960 
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav. 20  382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2023  United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright