Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960 Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m. world`s only James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)  The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number  One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the 1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye. (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi Cd,  Swatch  Posters,  Specials  James Bond store
   Welcome to The James Bond 007 Museum Sweden Nybro Booking open mon-fri 10-17, sat 10-14  


SAAB 900 turbo fanns med i  John Garners första bok som James Bond författare, året var 1981. 

Fakta: SAAB 900 turbo fanns  med i  John Garners första bok som James Bond författare, året var 1981. 
John Gardner tog över Ian Flemings 007, 1981 efter Kingsley Amis "Bond novellen" Colonel Sun ".
I sin första Bond novell 1981, "Licens förnyas", Han lät Bond få ett nytt märke - Saab "Silver Beast".
John Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford  SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.j

007's SAAB 900 Turbo which featured in John Gardner's debut 1981 Bond novel "Licence Renewed"

007_saab_gardner.jpg (564550 bytes)

John Edmund Gardner, född 20 november 1926 i Seaton Delaval, Northumberland, död 3 augusti 2007 i Basingstoke, (i en hjärtattack), var en brittisk kriminalförfattare.

John Edmund Gardner, född 20 november 1926 i Seaton Delaval, Northumberland, död 3 augusti 2007 i Basingstoke, (i en hjärtattack), var en brittisk kriminalförfattare.

saab900-007.png (433217 bytes)
007's SAAB 900 Turbo which featured in John Gardner's debut 1981 Bond novel "Licence Renewed", and talks to the author about his choice...
  007: s Saab 900 Turbo ingick i John Gardner: s debut 1981 Bond novellen "License förnyas

SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.j
007`s SAAB 900 Turbo 
John Gardner took over the 007 literary torch in 1981 after a long hiatus since Kingsley Amis' one Bond novel "Colonel Sun". Gardner continued the legacy by producing an astounding 14 original novels and two movie novelisations.  
John Gardner tog över 007 litterära fackla i 1981 efter ett långt uppehåll sedan Kingsley Amis "en Bond novellen" Colonel Sun ". Gardner fortsatte arvet genom att producera en häpnadsväckande 14 ursprungliga romaner och två filmen novelisations.


Above: This rare promotion photograph was produced in conjunction with the 1981 Novel 'Licence Renewed'.  

Saab museet i Trollhättan. http://www.saabbilmuseum.se/
John Gardner skrev även två romanversioner baserade på filmmanusen till filmerna:

007saab.jpg (174873 bytes)   SAAB promotional poster. SAAB promotional poster.

 

 • Water-cooled turbo engine modification per Saab Law Enforcement specs, producing a top speed in excess of 170 MPH
 • Modified fuel system capable of running on petrol or gasohol
 • Halon 12 fire extinguishing system and fire-proofing
 • Digital Head-Up Display
 • Remote text-messaging system via black box phone hook up to landline Mobile phone
 • Four external tear gas ducts
 • A filter to neutralise deadly gas entering the car's passenger cabin
 • Oxygen masks under the seats in CO2-operated compartment
 • Several hidden compartments in dashboard containing TH70 Nitefinder goggles (for driving without headlights), grenades, one unauthorized Ruger Super Blackhawk .44 Magnum revolver and one Browning automatic handgun
 • Fully armor-plated body Bulletproof glass
 • Steel-reinforced ramming bumpers back and front
 • Heavy-duty Dunlop Denovos tires, self-sealing even after being hit by bullets
 • Black leather upholstery
 • Side gunport Remote starter kit Rotating license plates
 • Air Conditioning Cruise Control Two halogen fog lamps
 • A fully built in sound system
 • Aircraft headlight hidden behind front license plate.
Model: 900 Turbo
Manufacturer: Saab
Production: 1978-1998
Class:
Engine: 2.0 L (1985 cc) B201 Turbo
Torque: 235 N·m (173 lb·ft)
at 5000 rpm
Transmission:
Power: 143 hp (107 kW; 145 PS)
at 5000 rpm
Top Speed: 210 km/h (131 mph)
0-60 mph (0-97 km/h): 9-10 s
Brakes:
Dimensions: L 4,680 mm (184.3 in),
W 1,690 mm (66.5 in),
H 1,400 mm (55.1 in)
Weight: 1,338 kg (2,950 lb)

In his first Bond novel in 1981, "Licence Renewed", he let Bond venture away from his traditional Q-branch vehicles to a new brand - the Saab "Silver Beast".  
I sitt första Bond novellen 1981, "Licens förnyas", han lät Bond venture bort från sin traditionella Q-filial fordon till ett nytt märke - Saab "Silver Beast".

The SAAB 900 Turbo saw Bond depart from his earlier Bentley's and Aston Martin's and have his own personally modified car by the multinational "Communication Control System" and not Q-Branch.  
Saab 900 Turbo såg Bond avvika från sin tidigare Bentley och Aston Martin och har sitt eget personligen modifierade bil av multinationella "Meddelande Control System" och inte Q-Branch.

The real life counterpart SAAB 900 Turbo was launched in 1980 and was seen at the time as a car which broke new ground, offering the public high-end performance and practicality.  
Den verkliga livet motsvarighet Saab 900 Turbo lanserades 1980 och sågs då som en bil som bröt ny mark genom att erbjuda allmänheten high-end prestanda och praktiska.

SAAB's prestige and automotive credibility were raised to levels shared by other Bond thoroughbreds - Bentley, Aston Martin and Lotus.  
SAAB: s prestige och fordonsindustrin trovärdighet togs upp till nivåer som delas av andra Bond thoroughbreds - Bentley, Aston Martin och Lotus.


Above: This rare promotion photograph was produced in conjunction with the 1981 Novel 'Licence Renewed'. Ovan: Detta sällsynta  fotografi har producerats i samarbete med 1981 nya "License förnyade".
007_saab_900turbo.jpg (72826 bytes)

1981 saw the release of John Gardner's first 007 novel "Licence Renewed", which was published to great critical acclaim. The book introduced us to new the "Silver Beast" and its refinements, and the car went on to see action again in two more Gardner titles in 1982's "For Special Services" and "Icebreaker" in 1983. 1981 såg frisläppandet av John Gardner: s första 007 nya "License förnyade", som kom till stor kritisk bifall. Boken infördes oss till den nya "Silver Beast" och dess finesser, och bilen fortsatte med att se handling igen i två mer Gardner titlar i 1982: s "för särskilda tjänster" och "Icebreaker" 1983.


Above: Bond author John Gardner with the Saab 900 Turbo. Ovan: Bond författaren John Gardner med Saab 900 Turbo.

John Gardner talked  earlier this year about his use of the SAAB 900 Turbo in his Bond novels, and why he chose the brand over 007's previous vehicles: John Gardner pratat tidigare i år om sin användning av Saab 900 Turbo i hans Bond romaner, och varför han valde märket över 007 tidigare fordon:

"The Bentley was ridiculous. In many ways so was the Aston Martin, because I regarded it as a fairly flash motor car. I had to get away from that, and I liked the Saab, it was a very safe motor car indeed." "Den Bentley var löjligt. På många sätt så var det Aston Martin, eftersom jag ansåg att det var en ganska flash bil. Jag var tvungen att komma bort från det, och jag tyckte om Saab, det var en mycket säker bil faktiskt."

"You could clock up the miles on it, you could clock up the speeds on it. I had a Saab right up until I stopped driving two years ago, and loved them." "Du kan klocka upp den miles på den, du kan klocka upp hastigheter på det. Jag hade en Saab ända tills jag slutade att köra för två år sedan, och älskade dem."

In 1982 a specially created SAAB was developed based on what had been written by Gardner the previous year. 1982 ett speciellt skapat SAAB har utvecklats baserat på vad som hade skrivits av Gardner föregående år. The car was a fully working version of its fictional cousin, including a specially developed turbo changed engine with water injection raising the power to 240 BHP from 2000cc and provided 0 - 60 MPH in less than 7 seconds. Bilen var en helt arbetar version av sin fiktiva kusin, inklusive en särskilt utvecklad turbo ändrats motorn med vatten injektion öka kraften till 240 BHP från 2000cc och gav 0 - 60 km / h på mindre än 7 sekunder.

Bond's Saab 900 Turbo, 3-door version, was equipped with the following features:

SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.j
SAAB_900_1986jpg.jpg (144548 bytes)

James Bond-romaner by John Edmund Gardner

007's SAAB Modifications 007: s SAAB Ändringar

 • The top speed in excess of 170 MPH Början hastighet på över 170 MPH
 • Oxygen masks fitted in the roof lining above the two front seats Syrgasmasker monteras i takbeklädnaden över de två framsätena
 • External tear gas outlets Yttre tårgas butiker
 • CO2 gas-operated compartment for Oxygen unit, in case the air runs low CO2-gas-drivs utrymme för syre enhet, om luften går låg
 • The car is armour plated and has bullet proof glass Bilen är pansar klädd och har bullet bevis glas
 • Hardened to resist small arms and automatic gun fire Förstärkta för att kunna motstå handeldvapen och automatiska vapen brand
 • A filter to stop deadly gas from entering the cars cabin Ett filter för att stoppa dödlig gas från att komma in i bilar stuga
 • Dunlop Denovos - resealing puncture and split proof tyres Dunlop Denovos - omplombering punktering och delad bevisbörda däck
 • TH70 Nitefinders goggles for night driving without lights TH70 Nitefinders glasögon för trafik nattetid utan belysning
 • Reinforced stressed steel ramming bumpers Förstärkas betonade stål ramming stötfångare
 • VL 22H counter surveillance receiver VL 22H motverka övervakning mottagare
 • A pen alarm En penna larm
 • A small ultrasonic transmitter to protect the SAAB from sabotage Ett litet ultraljud sändare för att skydda SAAB från sabotage
 • Hidden compartments within the dashboard Dolda utrymmen i instrumentpanelen
 • Unauthorized heavy Ruger Super Blackhawk 45 Magnum Obehörig tung Rüger Super Blackhawk 45 Magnum
 • Unauthorized Browning hand gun Obehörig Browning hand pistol
 • Heads Up Display of digital instruments Heads Up Display digitala instrument
 • Special designed steel- strengthened briefcase Särskild utformad i stål stärkas portfölj
 • A Gun Port built in just below the dashboard A Gun Port byggdes strax under instrumentpanelen
 • Black leather upholstery Svart läderklädsel
 • Remote starter unit Remote Starter enhet
 • Cruise Control Cruise Control
 • Air Conditioning Luftkonditionering
 • A fully built in sound system En helt inbyggt i ljudsystem
 • Radio Telephone Radio Telefon
 • Box section number plate that can be turned to any number Box avsnitt registreringsskyltar som kan kopplas till valfritt antal
 • Two front halogen lamps Två främre halogenlampor
   
  007_saab_gardner_lr.jpg (212904 bytes)
  • Communication Control Systems, Ltd. (now called Security Intelligence Technology Group) is actually a real company, which advised author John Gardner with ideas about feasible gadgets to be used. Consequently, Gardner gave them the credit in the book, rather than Q Branch.
  • With the release of Licence Renewed, Saab took the opportunity to launch a Bond themed promotional campaign complete with an actual car outfitted like the one in the book (but using smoke dispensers instead of tear gas).
  • The Saab 900 Turbo, introduced in May of 1978, was Bond's vehicle of choice in many of the John Gardner Bond novels, beginning with Licence Renewed (1981). Dubbed, the "Silver Beast", it is Bond's private vehicle modified by the real-life company Communication Control Systems, Ltd. (CCS) (now called Security Intelligence Technology Group).

 

James Bond's 900 Turbo

The 1979 900 was available in three versions: The GL had the single-carb 99 hp/73.5 kW engine, the GLS had twin carburetors for 106 hp/79.5 kW, the EMS and GLE had fuel injection for 116 hp/87 kW, and the 900 Turbo produced 143 hp/107 kW. A five-speed transmission was introduced in the EMS and Turbo for 1980.

The only bodywork originally available was the three or five-door hatchback style, which was seen as more modern at the time. The vehicle also had an aviation-inspired curved windscreen for better visibility and an aircraft style dashboard. The dashboard itself had been arranged according to the frequency of use and/or importance of the various controls and gauges.

 

 

The Saab 900 arrives with James Bond at the wheel

James Bond Saab 900

A few years ago, the very idea that one day, fictional hero James Bond would be driving a Saab, might well have been ridiculed. Now it’s happened; and it’s not seen as incongruous, but as a confirmation of the Saab image. That alone is a measure of the way in which the Saab 900 turbo has caught the imagination of the public.

As soon as it was introduced, the Saab turbo was hailed as a car which genuinely broke new ground: the performance car of the future.

It brought the mystique and appeal of turbocharging into the realms of family motoring, and offered a combination of performance, economy and practicality which is still unique.

Then, in May 1981, the new James Bond novel —‘Licence Renewed’ by John Gardner—was published to great critical acclaim and an immediate place in the best seller lists, where it was to stay for some weeks.

007’s car in detail

The James Bond Saab is fitted with all those little extras essential to the modern secret agent as shown in the picture below.

Note the specially developed turbo engine which, with the aid of water injection raises the power to 175 BHP—still from only 1985 cc!— and provides a 0-60 mph time of less than 8 seconds. Top speed? 145 mph plus.

These special refinements raise the Saab 900 range to a new level of prestige and credibility— alongside the Bentley, Aston Martin and Lotus previously associated with Bond.

saabcentral.com/features/saab_900/misc/james_bond_900

John Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford  SAAB 900 Turbo 1986 James Bond Silver Beast Specification.j
SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.

John Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford  SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.j
John Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford VÄRLDSDECKARKONGRESSEN 1981 i Stockholm.
John Gardner och  SAAB 900 SAAB007utanför GRAND HOTEL med utsikt mot Kungliga Slottet.

 

GRAND HOTEL STOCKHOLM Crime writers 3:rd International Congress
John Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford  SAAB 900 Turbo 1981 James Bond Silver Beast Specification.jJohn Gardner till vänster och författarkollegan Douglas Rutherford VÄRLDSDECKARKONGRESSEN 19 Juni 1981 i Stockholm.

John Gardner and his The James Bond Books and SAAB 900 utanför GRAND HOTEL med utsikt mot Kungliga Slottet.

GRAND HOTEL STOCKHOLM 
Crime writers 3:rd 
International Congress

C W I C - 3
in Stockholm

GALA DINNER

June 19, 1981

M E N U

Spade`s salomon special:Raw-pickled

Beck`s braised beef bourguignonne

Souffle` glace`a`la Maigret

WINES

French Wine

Quenns Port

Artikel källa www.mi6.co.gardner saab900

TripAdvisor

    

Copyright © 1959-2017   www.007Museum.com  All Rights Reserved         

James Bond 007 Museum Nybro, Sweden .  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960  Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav. 20  382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2017 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright