”Ett unikt barn ska väl ha ett unikt namn”, sa Rickard Rehnberg till AlltomBarn.se tidigare i år. Då hade föräldraparet just överklagat Skatteverkets avslag av sonens förnamn - Q - ända upp i regeringsrätten.
”Det är tokviktigt för oss att han får heta Q”, sa Rickard.

I måndags, den 28 september, kom domen från högsta instans - namnet Q godkänns som förnamn.
Beslutet fattades trots att språkmyndigheten, som fått uppdraget att komma med sitt yttrande i frågan, ansåg bokstaven q vara olämpligt som förnamn. Detta på grund av att enstaka bokstäver ännu inte blivit inlemmade i namnbeståndet. Enligt språkmyndigheten kan enstaka bokstäver tolkas som en förkortning, exempelvis Quintus, och därför vara vilseledande.

Men enligt regeringsrättens dom är inte q olämpligt som förnamn. Förklaringen lyder:
”Valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillerkännas den enskilde. Den omständigheten att ett förnamn som består av en enstaka bokstav skulle kunna tolkas som en förkortning av ett annat förnamn innebär inte i sig att det uppenbarligen inte är lämpligt. Inte heller av någon annan anledning är Q uppenbarligen inte lämpligt som förnamn.”

Pojken hann alltså bli hela 20 månader innan han fick sitt namn godkänt. Och nu ska bara föräldrarna skicka in folkbokföringsansökan igen, sedan är allt äntligen klart.
– Det är positiva tankar just nu, säger pappa Rickard till Allt om Barn.se.

Ska ni fira på något sätt?
– Vi har inte hunnit fundera så långt. Men det känns skönt att äntligen börja fundera på framtiden, istället för att älta det här.

Tidigare har bokstäverna A, G, J, T, W och X avslagits som namn av kammarrätten i Göteborg. Och att ärendet ”Q” godkänns i regeringsrätten kan innebära att beslutet blir prejudicerande.

Läs mer om varför föräldrarna ville att Q skulle heta Q här